План урока

Джаана Войдон Уроцлаўскі ўніверсітэт, Вроцлаў, Польшча

13-16 гадоў

45 хвілін

Матэрыялы для выкарыстання на занятку

Матэрыялы для выкарыстання на занятку:

 • фатаграфіі горада Познань, зробленыя ў розны час;
 • класіфікаваныя аб’явы, размешчаныя ў газетах і ў іншых месцах у пасляваенныя гады.

У гэтым занятку мы разгледзім наступствы Другой сусветнай вайны праз:

 • аналіз фатаграфій;
 • мазгавы штурм (брэйнстормінг);
 • аналіз класіфікаваных аб’яў (навучэнцы выказваюць свае каментарыі).

Уступ

Ніжэй прыведзены набор фотаздымкаў Познані, датаваных 1942, 1945, 1948 і 1955 гадамі. Размясціце фатаграфіі ў храналагічным парадку і растлумачце свой выбар.

 

Якая пара фотаздымкаў, па вашым меркаванні, лепш за ўсё ілюструе:

 1. Наступствы Другой сусветнай вайны;
 2. працэс пасляваеннага аднаўлення;
 3. пераемнасць у горадзе (па жаданні);
 4. пасляваенныя змены (па жаданні).

Растлумачце свой выбар.

 

Абярыце сцвярджэнні, з якімі вы згодныя:

 1. Гэтыя фатаграфіі адлюстроўваюць змены межаў пасля Другой сусветнай вайны.
 2. Гэтыя фатаграфіі адлюстроўваюць міграцыю пасля Другой сусветнай вайны.
 3. Гэтыя фатаграфіі адлюстроўваюць мясцовыя наступствы глабальнай палітыкі.
 4. Гэтыя фатаграфіі адлюстроўваюць універсальны/агульначалавечы вопыт у пасляваеннай Еўропе.

Растлумачце свой выбар.

Асноўная частка

Мазгавы штурм
Якія наступствы вайны адчулі на сабе людзі ў 1940-х, 1950-х і 1960-х гадах? Запішыце свае ідэі. Паспрабуйце прааналізаваць не толькі насельніцтва вялікіх разбураных гарадоў, але і невялікіх, якія не падвяргаліся бамбардзіроўкам, а таксама вясковае насельніцтва.

Выбірайце
Вылучыце класіфікаваныя аб’явы (прадстаўленыя ніжэй), якія адлюстроўваюць наступствы Другой сусветнай вайны. Патлумачце, якія менавіта наступствы адлюстраваныя ў канкрэтнай аб’яве. Каментар для настаўнікаў: Праца ў групах або індывідуальна. Кожны навучэнец, пара або больш вялікая група навучэнцаў працуе з канкрэтнай аб’явай або групай аб’яў.

Растлумачце
якім чынам асобы, якія размясцілі пэўныя аб’явы, стараліся пераадолець тыя ваенныя наступствы, што былі адлюстраваныя ў іх аб’явах (пры наяўнасці).

Аб’явы

«Узнагарода ў памеры 100 тыс. злотых за знойдзенае дзіця. Шукаю 8-гадовую Ірэну Слівіньскую (Ірэну-Гізэлу Рэгестрэйф), 31 ліпеня 1938 года нараджэння, са Львова. Светлыя валасы, блакітныя вочы, меркавана была пакінутая без нагляду Сюзаннай Вайнаровіч паблізу Галіцкай плошчы і вуліцы Баторыя ў Львове ў першай палове чэрвеня 1943 года. Любую інфармацыю накіроўваць у Бюро аб’яў і рэкламы Польскага агенцтва друку, Варшава, вул. Перацкага, 11, з пазнакай «сто тысяч»». «Польскае Слова» (Уроцлаў), 6 лістапада 1946 г.

Nagroda 100 tysięcy złotych za odnalezienie dziecka. Poszukuje się ośmioletniej Ireny Śliwińskiej (Irena-Gizela Regenstreif) ur. 31 lipca 1938 r. we Lwowie. Blondynka, oczy niebieskie, pozostawione bez opieki przez Zuzannę Wojnarowicz, podobno w okolicach pl. Halickiego i ul. Batorego we Lwowie w pierwszej połowie czerwca 1943 r. Wszelkie informacje należy nadsyłać do Biura Ogłoszeń i Reklamy PAP. Warszawa, ul. Pierackiego 11 pod “sto tysięcy” - SP, 6 XI 1946, w: Ligarski, w: Kucharski, s. 31

 

«Знікла дзяўчынка нямецкай нацыянальнасці, Разіта Хэфер, 3 гады, светлыя валасы, у сінім паліто. Просьба праводзіць яе ў лагер для немцаў, вул. Міцкевіча, паверх 3, Чырвоны Крыж». «Кур’ер Шчэціньскі», 5 красавіка 1946 г.

Zaginęło dziecko narodowości niemieckiej Razita Hoeffer, lat 3, blondynka w niebieskim paltku. Odprowadzić, Obóz dla Niemców. Mickiewicza. Etap 3. Czerwony Krzyż.” Kurier Szczeciński, 5 IV 1946, Ligarski, w: Kucharski, s. 31

 

«Вазьму на выхаванне сімпатычнага маленькага хлопчыка. З узнагародай». «Кур’ер Шчэціньскі», 13 жніўня 1948 г.

Ładnego chłopczyka przyjmę wychować, wynagrodzę, Kurier Szczeciński z 13 VIII 1948, Ligarski, w: Kucharski, s. 29

 

«Аддам двухмесячнага хлопчыка ў добрыя рукі на выхаванне або для магчымага ўсынаўлення. “Польскае Слова” з пазнакай “Чэслаў”», «Польскае Слова», 15 сакавіка 1948 г.

Oddam dwumiesięcznego chłopczyka w dobre ręce na wychowanie, ewentualnie za swego. “Słowo Polskie” pod “Czesław”, SP, z 15 III 1948, Ligarski, w: Kucharski, s. 28

 

«Зеліньскага Рычарда, які нядаўна пражываў ва Львове, шукае жонка Зеліньска Мечыслава, Главацкага, 15/1, Уроцлаў, па справе аб разводзе». «Польскае Слова», 22 мая 1956 г.

Zielińskiego Ryszarda ostatnio zamieszkałego we Lwowie poszukuje żona Zielińska Mieczysława, Wrocław Głowackiego 15/1, Sprawa rozwodowa (Słowo Polskie, 22 V 1956, K. Targosz)

 

A repatriate lady, an office worker by profession, said to be good-natured and attractive, 22 years old, romantic, religious, is looking to establish social contact with a gentleman under the age of 30, preferably an official, and intelligent and stable. Military men welcome. Cited by S. Ligarski, Randki retro. Poznam panią nieszczupłą, „Polityka”, 2013, nr 37 (2924), s. 58-59.

«Рэпатрыянтка, канторская служачая па прафесіі, мілая і сімпатычная на меркаванне іншых, 22 гады, рамантычная, рэлігійная, усталюе сацыяльны кантакт з джэнтльменам да 30-ці гадоў, пажадана служачым, інтэлігентным, са стабільным становішчам. Вайскоўцы вітаюцца». Працытавана С. Лігарскім у Randki retro. Poznam panią nieszczupłą, «Polityka», 2013, нумар 37 (2924), стр. 58-59.

Абвесткі ў газеце «Фольксцайтунг» (Volkszeitung), галасы Камуністычнай партыі Германіі, зямля Саксонія

«Жанчыны-работніцы
патрабуюцца ў тэрміновымпарадку на дэзынсекцыённую ўстанову горада Дрэздэна. Заявы з рэкамендацыямі прымаюцца па працоўных днях з 10:00 да 15:00 па адрасе: 15 Altonaer Street, Дрэздэн».
Дата абвесткі: 20 ці 21.09.1945 г.

«Часовы тэатр Дрэздэнскай сцэны
купіць: Тэатральныя касцюмы, тканіну для тэатральных мэтаў, тэатральны абутак і інш. Прапановы накіроўваць Часоваму тэатру Дрэздэнскай сцэны, Дрэздэн A1, Оперны тэатр».
Дата абвесткі: 06.09.1945 г.

«Новы тэатр рэвю і вар’етэ “Тэатр Тысячы”
Адрас: Дрэздэн No 23, Хайдэ Штр. 4, Банкетная зала Göhle-Werk Штодня ў 18:30 Таксама па суботах і нядзелях у 15:00 Хутка завяршыцца! Ашаламляльны поспех “Рэвю жыцця” у межах Фестывалю вар’етэ 1945».
Дата абвесткі: 06.09.1945 г.

«Георг Вёртге, выкладчык сцэнiчных дысцыплін
Падрыхтоўка па кірунку “аперэта” Вакальная падрыхтоўка Падрыхтоўка ролі Запіс на заняткі ў кастрычніку па адрасе: Дрэздэн A20, Lockwitzer 3,1».
Дата абвесткі: 21.08.1945 г.

«Хто рамантуе канцэртныя раялі?
(патрэбныя запчасткі) Прапановы накіроўваць Дрэздэнскаму тэатру аперэты, Дрэздэн A45».
Дата абвесткі: 28.08.1945 г.

“Канцэнтрацыйны лагер АЎШВІЦ
Мая жонка Эрна Агунтэ, 6 ліпеня 1894 года наражэння, як мяркуецца, загінула 4 студзеня 1945 года ў канцэнтрацыйным лагеры Аўшвіц. Запрошваецца інфармацыя ад былых зняволеных канцэнтрацыйнага лагера Аўшвіц, якія маглі бачыць маю жонку ці размаўляць з ёй. Густ. Агунтэ, дырыжор, Дрэздэн N23, Rahn Street 26 (былая Stransky)”.
Дата абвесткі: 25.08.1945 г.

«Дзяржаўны рэжысёр
Курт Штрыглерабвяшчае набор на заняткі па вывучэнні Оперы, Ансамбля, Дырыжорства, Кампазіцыі, Мастацкай педагогікі
Запіс асабіста па адрасе: Radeberger Straβe 29, Kienert».
Дата абвесткі: 14.08.1945 г.

Аб’ява з газеты Groß-Lünen Gazette

«Домаўладальнікі!
Шукаем 3-4-пакаёвую кватэру , якая была пашкоджаная ў ходзе бамбаванняў, для аднаўлення і рамонту нашымі майстрамі. Прапановы ў пісьмовай форме з указаннем нумара 697 накіроўваць у бюро».
Дата абвесткі: 27.12.1945 г.

«Былы паліцэйскі [...], добрыя навыкі пісання, шукае прыдатную сферу дзейнасці (канцылярская праца, праца на складзе і г.д.). Прапановы ў пісьмовай форме з указаннем нумара 67 накіроўваць у кнігарню агенцтва па адрасе A. Weber, Lünen-Süd, Jägerstraβe 45».
Дата абвесткі: 27.12.1945 г.

«Уцякачка з двума маленькімі дзецьмі набудзе невялікую газоўку ? J. Pendzich, Lünen-Süd, Saarbrücker Straβe 20».
Дата абвесткі: 27.12.1945 г.

Аб’явы, прыведзеныя ніжэй, узятыя з сайта klops.ru:

«Гр. УТКІНА Алена Іванаўна, якая пражывае ў г. Калінінградзе па вул. Энгельса, 47, пачынае справу аб скасаванні шлюбу з гр. УТКІНЫМ Гаўрыілам Васільевічам, які пражывае ў г. Калінінградзе, Арганізатарская, 9.
Справа падлягае разгляду ў нарсудзе 1-га ўчастка гор. Калінінграда».

“12 верасня КАНЦЭРТ Любові АРЛОВАЙ лаўрэата Сталінскай прэміі, народнай артысткі РСФСР Канцэрт даецца на карысць дзяцей-сірот, бацькі якіх загінулі ў час Вялікай Айчыннай вайны.
Квіткі прадаюцца.
Канцэрт адбудзецца ў клубе па вул. Бетховена.
Пачатак – а 21-й гадзіне».

«Калінінградскаму Трамвайнаму трэсту тэрмінова патрабуюцца рабочыя, ІТР і служачыя наступных спецыяльнасцей:
бухгалтары, інжынеры і тэхнікі-будаўнікі, інжынеры- механікі, інжынеры-электрыкі, інжынеры-пуцейцы, слесары, шафёры, аўтаслесары, токары, электраманцёры, электраслесары, сталяры, цесляры, муляры, маляры, кандуктары, вагонаважатыя, газазваршчыкі, электразваршчыкі, кавалі, майстры-пуцейцы, рабочыя па шляхах, дыспетчары, нарадчыкі, кладаўшчыкі, дзясятнікі, касіры, табельшчыкі, нарміроўшчыкі, білетныя кантралёры, вахцёры, рознарабочыя, сакратар- машыністка, рабочыя падсобнай гаспадаркі.
Тым, хто ўладкоўваецца на працу, прадастаўляецца жылплошча, выплачваюцца пад’ёмныя; зарплата па пагадненні.
Звяртацца па адрасе: вул. Агарава, No 31 (былая Отакарштрасэ) аддзел кадраў Трамвайнага трэста».

Вынікі

Перачытайце свой пералік наступстваў Другой сусветнай вайны. Якія новыя аспекты вы б дадалі?

Хатняе заданне

«У кожнага быў свой уласны, індывідуальны вопыт; тым не менш Другая сусветная вайна стала вайной, наступстваў якой не пазбег ніводны еўрапеец». Прааналізуйце гэтае сцвярджэнне ў форме аргументатыўнага эсэ, выкарыстоўваючы доказы з дадзенага занятку і з іншых крыніц.

https://klops.ru/news/2018-06-19/176532-iz-istorii-goroda-k-pochemu-kaliningrad-ne-stal-baltiyskom-i-v-chest-kogo-nazvana-ulitsa-vagnera

This website uses different cookies. We use cookies to personalize content, provide social media features, and analyze traffic to our website. Some cookies are placed by third parties that appear on our pages. You can find more information and options to choose from in our Privacy Policy and Configurations for usage.

Прыняць Адмовіць